Sök

Internationellt

OGU arbetar för internationellt samarbete och kunskapsutbyte

Genom NFYOG (Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists) ingår OGU i ett nordiskt samarbete. NFYOG är en intressegrupp för ST-läkare och är ekonomiskt beroende av NFOG (Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology), som i sin tur är den nordiska sammanslutningen av specialitetsföreningarna inom obstetrik och gynekologi. NFYOG-styrelsen består av en till två representanter från varje nordiskt land, varav åtminstone en från styrelsen sitter med i den nationella yngre organisationen (OGU, FYGOFUGO och EGO, Island saknar egen förening). Styrelsemöten hålls två till tre gånger per år. Samarbetet i NFYOG har bland annat lett till att kampanjen ”Ge kniven vidare” (som initialt startades av ST-läkare i danska FYGO) även kom till Sverige!

ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) är en europeisk sammanslutning för ST-läkare i obstetrik och gynekologi. Organisationen har funnits sedan 1997 och har idag 29 medlemsländer. ENTOG arrangerar årligen fyra dagars auskultation för ST-läkare och i anslutning till detta ett symposium. Varje medlemsland har möjlighet att skicka två blivande gynekologer till värdlandet för att delta i auskultation och symposium. EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) fördelar även årligen stipendium för en 3 månader lång randning i Europa. Håll utkik efter deadline för ansökan som brukar vara i mars.

NFOG och EBCOG anordnar vartannat år en nordisk respektive europeisk kongress där även ST-läkare i högsta grad uppmuntras att delta. NFOG:s utbildningsnämnd organiserar dessutom årliga seminarier som kan vara av intresse för oss ST-läkare. Håll utkik efter information om internationella kongresser, kurser och seminarier på respektive organisations hemsida.

FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) är världsorganisationen för vår specialitet. 

 

Har du tips, frågor och synpunkter? Vill du ha hjälp med ansökan till de internationella utbytena? Eller önskemål och förslag på vad vi i OGU-styrelsen ska jobba för tillsammans med våra internationella kontakter? Har du varit på någon form av utlandstjänstgöring som du kan rekommendera till dina ST-kollegor runt om i landet? Kontakta internationellt ansvariga i OGU, kontaktuppgifter finns under "Styrelse".