Sök

Deadline för anmälan HT 2019 är vecka 49/2018

Deadline för anmälan att skicka in önskemål om att hålla en kurs HT 2019 är vecka 49. Man bör då bifoga uppgifter om vilken kurs det är, kursledare, tid, plats och budgetförslag. Vi ser gärna att ni håller kursen samma kalendervecka som förra året om ni hållit kursen tidigare.
Se fö dokumenten Ramar, tidscykel och budget, se nedan dokument.

Ellika Andolf
Utbildningsansvarig

Andreas Herbst
Ordförande