Sök

Deadline för anmälan VT 2020 är vecka 23/2019

Deadline för anmälan att skicka in önskemål om att hålla en kurs VT 2020 är vecka 23. Man bör då bifoga uppgifter om vilken kurs det är, kursledare, tid, plats och budgetförslag. Vi ser gärna att ni håller kursen samma kalendervecka som förra året om ni hållit kursen tidigare.
Se fö dokumenten Ramar, tidscykel och budget, se nedan dokument.

Delmål - Kursintyg

Kursledaren bestämmer själv vilka delmål som skall ingå. Intyget skall innehålla de delmål man verkligen berört. Man behöver inte täcka allt. Socialstyrelsen anser att kunskap kan inhämtas på andra sätt än via kurs. 

Ellika Andolf
Utbildningsansvarig