Sök

ST utbildning material inför kursen (test)

Här kommer material för vårens kurser att läggas in  

0. test

1. Jourförberedande obstetrik

2. Abort, antikonception och missfall

3. Fosterövervakning

4. Ultraljud

5. Basal kirurgisk teknik

6. Komplicerad graviditet

7. Gynekologisk cancer inkl screening

8. Bäckenbotten

9. Psykosocial obstetrik och gynekologi inkl sexologi

10. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet

11. Vulvasjukdomar och STI