Sök

KURSPLATSER KVAR! VÅR och HÖST 2017

KURSPLATSER KVAR VÅREN 2017


 5.   Mindful Practice  Nu åter på svenska

 Kursledning:Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut, Maria Alexandersson Redvall specialistläkare Ob/Gyn , leg psykoterapeut, Sofia Danielsson-Meréus leg. barnmorska, skolsköterska

Kurstid:8-11 maj, (mån-tors, v 19) 2017

Kursort:Internat på västkusten i havsmiljö, Löftadalens folkhögskola

Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter.

Kursspråk:Svenska

Program:'Mindful Practice' är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige bla.

JAMA 2009: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=184621 

Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: www.claritatisab.com

Mål:Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang.

Kursavgift:8 840 exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer.

Kontaktperson:ulla.arnbert@gmail.com

 

8. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi

Kursledning: Pietro Gambadauro

Kurstid: 10-12 maj 2017, ons-fre v19

Kursort: Stockholmsområdet

Avseddför: 24 specialistkompetenta läkare verksamma inom gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet.

Program: Föreläsningar, diskussioner och reflektioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi

Kursavgift:8 600 kr exkl. moms

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@ki.se

Webb: www.reproductivesurgery.net/kurs; följ oss på Twitter @gynkurs !

 

10. "Cervixdysplasier: från A till Ö"

Kursledning: Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm

Kurstid: V. 20 (17-19 maj 2017)

Kursort: Stockholm

Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna specialister och kollegor med lång erfarenhet).   

Kursavgift: 10 000 SEK exkl. moms

Kontaktperson: miriam.mints@telia.com                                                                                        

                     

Hösten 2017

 10.  Gynekologiskonkologi: utredning, diagnostik och behandling

 

Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm

Kurstid:första alternativet: v 42 (18-20 oktober 2017)

Kursort:Stockholm

Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna kollegor och kollegor med lång erfarenhet).

Program:Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarial- cancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. IOTA workshop och certifiering ingår som del i kursen. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. 

Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner samt IOTA certification test

Mål:Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer.  Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer.

Kursavgift:12 000 SEK

Kontaktperson: miriam.mints@telia.com

 

11.  "Cervixdysplasier: från A till Ö".

Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm

Kurstid:första alternativet: v 46 (15-17 november 2017)

Kursort:Stockholm

Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna specialister och kollegor med lång erfarenhet).

Program:CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt.  Principer för utredning, behandling

och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger

på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas

och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.

Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervix dysplasier.  Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier.

Efter godkänd kurs deltagarna kommer erhålla intyg både från SFOG och från EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of the lower genital tract)

Kursavgift:12 000 SEK.

Kontaktperson:miriam.mints@telia.com