Sök

KURSPLATSER KVAR! VÅREN 2017

KURSPLATSER KVAR VÅREN 2017


 5.   Mindful Practice  Nu åter på svenska

 Kursledning:Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut, Maria Alexandersson Redvall specialistläkare Ob/Gyn , leg psykoterapeut, Sofia Danielsson-Meréus leg. barnmorska, skolsköterska

Kurstid:8-11 maj, (mån-tors, v 19) 2017

Kursort:Internat på västkusten i havsmiljö, Löftadalens folkhögskola

Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter.

Kursspråk:Svenska

Program:'Mindful Practice' är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige bla.

JAMA 2009: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=184621 

Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: www.claritatisab.com

Mål:Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang.

Kursavgift:8 840 exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer.

Kontaktperson:ulla.arnbert@gmail.com

 

8. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi

Kursledning: Pietro Gambadauro

Kurstid: 10-12 maj 2017, ons-fre v19

Kursort: Stockholmsområdet

Avseddför: 24 specialistkompetenta läkare verksamma inom gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet.

Program: Föreläsningar, diskussioner och reflektioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation.

Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi

Kursavgift:8 600 kr exkl. moms

Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@ki.se

Webb: www.reproductivesurgery.net/kurs; följ oss på Twitter @gynkurs !

 

10. "Cervixdysplasier: från A till Ö"

Kursledning: Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm

Kurstid: V. 20 (17-19 maj 2017)

Kursort: Stockholm

Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna specialister och kollegor med lång erfarenhet).   

Kursavgift: 10 000 SEK exkl. moms

Kontaktperson: miriam.mints@telia.com