Sök

KURSPLATSER KVAR! HÖST 2017

Påbyggnadskurs i Obstetriskt Ultraljud (RUL)

Kursledning: Med Dr Hans Bokström, Dr. Dagmar Elofsson, Dr. Eleonor Eriksson,Med Dr Ylva Carlsson.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Tid: 2-6 oktober, 2017 (mån-fre v 40)
Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Avsedd för: 16 ST-läkare, specialister inom obstetrik och gynekologi och

barnmorskor som arbetar med rutinultraljud.
Program: Kursen är påbyggnadskurs för läkare och barnmorskor som arbetar
eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och avslutas med teoretisk examination. Dessutom planeras praktisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, vilket medför examinationsbevis att utföra ultraljudsundersökning under graviditet.

Mål:Kursen belyser ultraljudsfysik, teknik, säkerhet, biologiska effekter av ultraljud och apparatkännedom. Kursen ger kunskaper om undersökningsteknik och normal fosteranatomi. Ultraljudets plats i graviditetsövervakning kommer att belysas i form av fetometri, biofysisk profil och flödesmätning med dopplerteknik. Orientering kring invasiva ingrepp som amniocentes, chorionvillibiopsi och chordocentes samt handläggning av vanliga fostermissbildningar.
Etiska aspekter på ultraljudsdiagnostik kommer att belysas
Typiska patologiska fynd kommer att demonstreras med DVD- teknik och diskussion av fynden görs i anslutning till dessa demonstrationer.
Kursavgift: 12 500 kr exkl moms, inkluderar avgift för examen
Kontaktperson: Emelie Lindström, Kurssekreterare Tfn: 031- 343 63 46, emelie.lindstrom@vgregion.se

 

 

Gynekologiska blödningsrubbningar

Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London)Kurstid: 7-8 sep 2017, tor-fre v36
Kursort: Stockholmsområdet
Avsedd för: 20-30 specialister i gynekologer med kliniskt eller vetenskapligt intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.
Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom.
Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Amenorré med
ovulatoriska cykler; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Radiologi. Kirurgi med
fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder.
Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.
Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av
gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap.
Kursavgift: 7 200kr ex moms (25% moms tillkommer).
Kontakt: gynkurs@reproductivesurgery.net ; pietro.gambadauro@ki.se;
webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs
Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi

Kursledning: Pietro Gambadauro
Kurstid: 27-29 november 2017 (mån-ons v 48).
Kursort: Stockholmsområdet
Avsedd för: ca 25 gynekologer med kliniskt/vetenskapligt intresse för
reproduktionsmedicin/kirurgi samt gynekologer under reproduktionsmedicinsk utbildning.
Program: Reproduktionsfysiologi och endokrinologi. Infertilitet: definitioner, manlig och
kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex
ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet.
Ovulationsstimulering. Insemination. Endometrios, pelvisk (PCOS och ovariecystor,
tubarskada och hydrosalpinx) och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp,
adenomyos, adherenser). Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi).
Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer.
Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner.
Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av
ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd.
Kursavgift: 7 800kr ex moms (25% moms tillkommer).
Kontaktperson: Malin Ylander, kurs@reproductivesurgery.net .
Information: www.reproductivesurgery.net/kurs; följ oss på twitter @ReproKurs

Gynekologiskonkologi: utredning, diagnostik och behandling
 
Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm
Kurstid:första alternativet: v 42 (18-20 oktober 2017)
Kursort:Stockholm
Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna kollegor och kollegor med lång erfarenhet).
Program:Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarial- cancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. IOTA workshop och certifiering ingår som del i kursen. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. 
Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner samt IOTA certification test
Mål:Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer.  Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer.
Kursavgift:12 000 SEK
Kontaktperson: miriam.mints@telia.com

 

"Cervixdysplasier: från A till Ö".

Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm
Kurstid:första alternativet: v 46 (15-17 november 2017)
Kursort:Stockholm
Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna specialister och kollegor med lång erfarenhet).
Program:CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt.  Principer för utredning, behandling
och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger
på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas
och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.
Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar.
Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervix dysplasier.  Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier.
Efter godkänd kurs deltagarna kommer erhålla intyg både från SFOG och från EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of the lower genital tract)
Kursavgift:12 000 SEK.
Kontaktperson:miriam.mints@telia.com