Sök

KURSPLATSER KVAR hösten 2017

För anmälan kontakta kursledning

Ungdomsgynekologi 2017, för anmälan kontakta katarina.styrud@sll.seKursledning:Lena Marions, Lena Moegelin, Pia Jakobsson-Kruse,

Kurstid:9-11 okt 2017 (mån-ons vecka 41)
Kursort:Internat, i närheten av Stockholm.
Avsedd för:24 specialister i obstetrik och gynekologi

Program:Tonårsutveckling, Preventivmedel och abort för unga inklusive juridiska aspekter, Ungdomssexologi, HBTQ-ungdomar, Vanliga genitala infektioner på ungdomsmottagningen, Genitala smärttillstånd, Menstruationsrubbningar inkl menssmärta och PMS, Kulturella aspekter

Mål:Att kunna ta hand om ungdomar som söker gynekologisk vård.

CME:24 poäng

Kursavgift: 13 500 kr (inkl kost och logi)

Kurssekreterare:Katarina Styrud

Kontakt: katarina.styrud@sodersjukhuset.se      08-616 43 29

 

Gynekologiska blödningsrubbningar
Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London)Kurstid: 7-8 sep 2017, tor-fre v36

Kursort: Stockholmsområdet
Avsedd för: 20-30 specialister i gynekologer med kliniskt eller vetenskapligt intresse för gynekologiska blödningsrubbningar.
Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom.
Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Amenorré med
ovulatoriska cykler; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Radiologi. Kirurgi med
fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder.
Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion.
Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av
gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap.
Kursavgift: 7 200kr ex moms (25% moms tillkommer).
webbsida: www.reproductivesurgery.net/kurs


Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi
Kursledning: Pietro Gambadauro
Kurstid: 27-29 november 2017 (mån-ons v 48).
Kursort: Stockholmsområdet
Avsedd för: ca 25 gynekologer med kliniskt/vetenskapligt intresse för
reproduktionsmedicin/kirurgi samt gynekologer under reproduktionsmedicinsk utbildning.
Program: Reproduktionsfysiologi och endokrinologi. Infertilitet: definitioner, manlig och
kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex
ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet.
Ovulationsstimulering. Insemination. Endometrios, pelvisk (PCOS och ovariecystor,
tubarskada och hydrosalpinx) och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp,
adenomyos, adherenser). Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi).
Provrörsbefruktning/IVF: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer.
Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner.
Mål: Att kunna analysera och utvärdera olika strategier för utredning och behandling av
ofrivillig barnlöshet och vanliga reproduktionsmedicin-relaterade tillstånd.
Kursavgift: 7 800kr ex moms (25% moms tillkommer).
Kontaktperson: Malin Ylander, kurs@reproductivesurgery.net .
Information: www.reproductivesurgery.net/kurs; följ oss på twitter @ReproKurs

Gynekologiskonkologi: utredning, diagnostik och behandling 
Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm
Kurstid:första alternativet: v 42 (18-20 oktober 2017)
Kursort:Stockholm
Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna kollegor och kollegor med lång erfarenhet).
Program:Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarial- cancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. IOTA workshop och certifiering ingår som del i kursen. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. 
Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner samt IOTA certification test
Mål:Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer.  Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer.
Kursavgift:12 000 SEK
Kontaktperson: miriam.mints@telia.com

 

"Cervixdysplasier: från A till Ö".
Kursledning:Miriam Mints, Sonia Andersson, Stockholm
Kurstid:första alternativet: v 46 (15-17 november 2017)
Kursort:Stockholm
Avsedd för:30 specialistkompetenta gynekologer (både nyblivna specialister och kollegor med lång erfarenhet).
Program:CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt.  Principer för utredning, behandling
och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger
på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas
och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.
Examination:sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar.
Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervix dysplasier.  Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier.
Efter godkänd kurs deltagarna kommer erhålla intyg både från SFOG och från EFC (European Federation for Colposcopy and Pathology of the lower genital tract)
Kursavgift:12 000 SEK.

Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat. Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker
Kursledning: Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala, Sofia Lindén, barnmorska, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kurstid: 8 - 10 nov 2017 (onsd- fred v 45).
Kursort: Akademihotellet, Uppsala
Möjlighet till boende finns på Akademihotellet om bokning görs senast 30/9; www.akademihotellet.se
Avsedd för: Obstetriker med inriktning mot avancerat fosterultraljud och fosterhjärtbedömningar. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 30 deltagare.
Program: Normal fosterhjärtundersökning med ultraljud. Normal anatomi och fysiologi. Hjärtmissbildningar, arytmier och hjärtfunktionsstörningar. Klinisk betydelse, behandlingsmöjligheter och prognos. Bildoptimering. Rikligt med bilddemonstrationer av normala och onormala fall. Gruppuppgifter, etik, samt inlämningsuppgift. Daglig Quiz. Examination i form av bildtolkning.
Mål: Deltagarna ska klara att i ultraljudsbilder från de fem standardprojektionerna identifiera och känna igen anatomiska och funktionella avvikelser inom fosterhjärtat. Deltagarna skall själva kunna producera representativa bilder i dessa 5 plan, vilket skall redovisas i en inlämningsuppgift före kursen.
Kursavgift: 10 000 SEK inkl. moms (8000 SEK exkl. moms)
Kontaktperson: Sofia Lindén: sofia.linden@telia.com