Sök

Information till kursgivare

SFOGs Fortbildningskurser
Utbildningsinformation till kursgivare SFOG kurs 

Ansökan att arrangera kurs VT 2020 ska vara skickas senast söndag vecka 36 2019 till kansliet@sfog.se
Inga kursanmälningar mottages efter detta datum!
Som tidigare kommer kurserna ENBART att annonseras elektroniskt på hemsidan.

Kurserna kommer sedan att läggas ut på hemsidan för anmälan. 
Sista anmälningsdag är söndag v. 46, därefter sammanställer vi deltagarlistorna.
Eventuella reserver kontaktar kursledningen direkt.

OBSERVERA att kurserna INTE ska rikta sig till ST-läkare utan bara specialister.

Ta chansen - arrangera en SFOG kurs VT 2020!.
Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!