Sök

SFOG-Fortbildningskurser ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Information och anmälningsregler

OBS! Kurserna endast öppna för specialister

Komplett kursbeskrivning finner du här pdf-filen

  • Sista anmälningsdag är den 22 mars 2017, kl. 24.00 

  • Kursledningen svarar för att du får besked om antagning och annan praktisk information
  • Deltagare som tackar nej till kursplats senare än 14 dagar efter att de fått besked om antagning debiteras kursavgift
  • Meddelande om erhållen kursplats och övrig information sker via E-post, det är därför viktigt att du anger aktuell E-postadress
  • Meddelande om erhållen reservplats informeras endast om man fått reservplats. Enbart de som fått plats på kurs får besked. Om du inte är antagen får du alltså inget meddelande om detta.
  • Eventuella förfrågningar om reservplats görs hos kursledningen. Information om kursledare finner du i pdf-fil  med kurserna.
  • Kursavgift anges exklusive moms. 25% moms tillkommer

  Ellika Andolf,  Utbildningssekreterare SFOG

     Anmälningslänk till höstkurser 2017