Sök

SFOG-Fortbildningskurser KURSPLATSER KVAR hösten 2017

OBS! Kurserna endast öppna för specialister

ANMÄLAN DIREKT TILL KURSLEDNING

se mer information om platser kvar hösten 2017

-Ungdomsgynekologi 2017
-Gynekologiska blödningsrubbningar
-Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi
-Gynekologiskonkologi: utredning, diagnostik och    behandling
-"Cervixdysplasier: från A till Ö"
Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat. Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker


 

  Ellika Andolf,   Utbildningssekreterare SFOG 

 

 *******************************************

 

Komplett kursbeskrivning finner du här pdf-filen

  • Sista anmälningsdag är den 22 mars 2017, kl. 24.00 

  • Kursledningen svarar för att du får besked om antagning och annan praktisk information
  • Deltagare som tackar nej till kursplats senare än 14 dagar efter att de fått besked om antagning debiteras kursavgift
  • Meddelande om erhållen kursplats och övrig information sker via E-post, det är därför viktigt att du anger aktuell E-postadress
  • Meddelande om erhållen reservplats informeras endast om man fått reservplats. Enbart de som fått plats på kurs får besked. Om du inte är antagen får du alltså inget meddelande om detta.
  • Eventuella förfrågningar om reservplats görs hos kursledningen. Information om kursledare finner du i pdf-fil  med kurserna.
  • Kursavgift anges exklusive moms. 25% moms tillkommer