Sök

Kalender SFOG Fortbildningskurser

Mars 2021

Datum
Event
08 Mar - 11 Mar
Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud - KURSEN ÄR FRAMFLYTTAD TILL 8-11 mars 2021! WEBINAR KURS!
Kursledare: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Nina Betzler
Plats: Stockholm, Södersjukhuset
15 Mar - 16 Mar
Ultraljudskurs för barnmorskor som jobbar inom abortverksamheten
Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Lokal: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
17 Mar - 19 Mar
SFOG Fortbildningskurs Gynekologisk cancer - INSTÄLLD!
Kursledare: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors.
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
18 Mar - 19 Mar
SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levator skador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer
Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö
23 Mar - 24 Mar
Ultraljudsundersökning vid endometrios (påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud)/Advanced course on ultrasound examination of endometriosis
Kursledare: Lil Valentin, Povilas Sladkevicius, Ligita Jokubkiene
Plats: WEB Kurs via ZOOM

April 2021

Datum
Event
14 Apr - 16 Apr
SFOG Fortbildningskurs Praktisk Hysteroskopi
Kursledare: er-Göran Larsson, Maria Widmark, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Pasi Bauer
Plats: Skaraborgs sjukhus Lidköping.
19 Apr - 21 Apr
Kolposkopi och cervixcancerprevention – utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover
Kursledare: Cecilia Kärrberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Plats: DIGITAL KURS
19 Apr - 23 Apr
SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs Obstetriskt Ultraljud (RUL)
Kursledare: Läk. Dagmar Elofsson, Läk. Eleonor Eriksson, Läk. Anastasis Panaretou, Bm Marie Ordéus Öhman. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Maj 2021

Datum
Event
03 Maj - 06 Maj
Högriskobstetrik
17 Maj - 19 Maj
SFOG Fortbildningskurs Vulvovaginala sjukdomar - INSTÄLLD!
Kursledare: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus
Plats: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)
19 Maj - 21 Maj
SFOG Fortbildningskurs Obstetriskt Doppler Ultraljud
Kursledare: Överläkare Jana Brodszki
Plats: Skånes Universitetssjukhus, Malmö
24 Maj - 25 Maj
Tre-dimensionellt (3D) ultraljud inom gynekologi - NYTT KURSDATUM
Kursledare: ligita.jokubkiene@med.lu.se
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö
26 Maj - 28 Maj
SFOG Fortbildningskurs Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi
Kursledare: Pietro Gambadauro, gynekolog/docent
Plats: 50% distans (26-27 maj; visst kursmaterial tillgängligt innan kursstart) 50% Uppsala (27-28 maj)

Augusti 2021

Datum
Event
01 Aug - 31 Dec
SFOG Fortbildningskurs i preeklampsivård baserat på nya svenska riktlinjer
Kursledare: Stefan Hansson
Plats: SUS, Lund/Malmö

September 2021

Datum
Event
09 Sep - 10 Sep
SFOG Fortbildningskurs Gynekologiska blödningsrubbningar
Kursledare: Pietro Gambadauro, överläkare/docent (Uppsala-Stockholm) och Ramesan Navaratnarajah, consultant/senior lecturer/RCOG tutor (London)
Plats: Nätbaserad, med direktsändning
13 Sep - 17 Sep
SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) approved
Kursledare: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinsk forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5, Jubileumsaulan
15 Sep - 17 Sep
SFOG Fortbildningskurs Kurs i hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi fd ”Marstrandskursen”
Kursledare: Gustaf Biasoletto, KK Östersund/KK SU Göteborg, Anna Hagman, KK SU Göteborg, Margareta Hellgren, KK, SU Göteborg, Eli Westerlund, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Malin Öndemark, KK Södersjukhuset
Plats: Tollered Internat med övernattning på Nääs Fabriker. Boende i enkelrum, helpension.
20 Sep - 22 Sep
SFOG Fortbildningskurs Perinatologi för specialister i obstetrik och neonatologi
Kursledare: med dr Marija Simic, med dr Beatrice Skiöld och docent Ylva Vladic Stjernholm
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
21 Sep - 24 Sep
SFOG Fortbildningskurs Introduktion för kollegial krisstödgrupp – gruppmedlemmar
Kursledare: Anamaria Whitmer Jacobsson spec. OB/GYN, Fredrik Bååthe PhD Medicine doktor, Katri Nieminen Verksamhetschef KK Norrköping, spec OB/GYN, PhD
Plats: Internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa och närliggande B&B (söder om Göteborg, vackert beläget vid havet)

Oktober 2021

Datum
Event
04 Okt - 06 Okt
SFOG Fortbildningskurs Fosterkardiologi
Kursledare: Med Dr Annika Öhman, Specialistläkare Heléne Sangskär
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, Göteborg
05 Okt - 08 Okt
SFOG Fortbildningskurs Hållbar vård med reparativt krisstöd – ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient
Kursledare: Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn, Peter Jacobsson, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Fredrik Bååthe, PhD-Medicine Doktor
Plats: Internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa och närliggande B&B (Söder om Göteborg, vackert beläget vid havet
06 Okt - 08 Okt
Minimalinvasiv kirurgi vid hysterektomi
Kursledare: Malin Brunes, Peter Anfelter och Marie Westergren Söderberg
Plats: Södersjukhuset samt Bergrummet -4, Stockholm
07 Okt - 08 Okt
SFOG Fortbildningskurs Genetik i prenatal medicin (fosterdiagnostik)
Kursledare: Ligita Jokubkiene, Povilas Sladkevicius
Plats: Malmö
21 Okt - 22 Okt
SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsundersökning vid endometrios (påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud)/Advanced course on ultrasound examination of endometriosis
Kursledare: Lil Valentin, Povilas Sladkevicius, Ligita Jokubkiene
Plats: Web-baserad kurs (Zoom)

November 2021

Datum
Event
15 Nov - 19 Nov
SFOG Fortbildningskurs Påbyggnadskurs i obstetriskt ultraljud (RUL)
Kursledare: Michaela Granfors, Lotta Herling, Peter Lindgren, Christina Ljungström
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
24 Nov - 26 Nov
SFOG Fortbildningskurs Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi
Kursledare: Pietro Gambadauro
Plats: Nätbaserad, med direktsändning
25 Nov - 26 Nov
SFOG Fortbildningskurs Förlossningsskador: Perineala och levator skador – diagnostik och handläggning inklusive akuta och sena komplikationer
Kursledare: Med Dr Riffat Cheema, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö
29 Nov - 30 Nov
SFOG Fortbildningskurs Ultraljudskurs för barnmorskor och specialister i obstetrik och gynekologi som jobbar inom abortverksamhet
Kursledare: Överläkare Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige

December 2021

Datum
Event
08 Dec - 10 Dec
SFOG Fortbildningskurs Endometrios
Kursledare: Said Makari, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö, Johanna Nordengren, överläkare, SUS Kvinnosjukvård Malmö
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Waldenströms Gata 5 Malmö