Sök

Information till kursgivare

Information till kursgivare

Ansökan att arrangera kurs VT 2021 ska vara kansliet tillhanda senast söndag vecka 36 2020 till kansliet@sfog.se. Bifoga annons (v.g. se mall). Inga kursanmälningar mottages efter detta datum med undantag av Bakjourskursen! Efter ansökan granskas annonsen med avseende på relevant information som ska finnas med enligt mallen. Observera att SFOG inte kräver en fullständig budget av kursgivaren men avgiften bör vara rimlig och inkludera den administrativa avgiften (1000 kr per deltagare) till SFOG.  

Kurserna annonseras i Kvinnoläkaren och elektroniskt på SFOGs hemsida men anmälan om deltagande sker endast via hemsidan. Sista anmälningsdag är söndag v. 48, därefter sammanställs deltagarlistorna och skickas ut till kursgivarna. Eventuella reserver uppmanas kontakta kursledningen direkt.

OBSERVERA att SFOGs fortbildningskurser ska rikta sig till specialister i obstetrik & gynekologi och INTE till ST-läkare.

Blanketter för kursutvärdering och kursintyg finner du under fliken ”Blanketter & länkar”. Sammanställning av kursutvärderingen skickas till marie.bixo@umu.se, efter avslutat kurs.

 

Ta chansen - arrangera en SFOG kurs VT 2021! Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

 

Marie Bixo, fortbildningssekreterare