Sök

SFOGs Fortbildningskurser

Utbildningsinformation till kursgivare SFOG kurs våren 2018

Ansökan att arrangera kurs VT 2019 ska vara inlämnad senast 15 augusti 2018.

Som tidigare kommer kurserna ENBART att annonseras elektroniskt på hemsidan. För detta behöver vi få in era annonser om kurser senast 15 augusti 2018.

Kurserna kommer sedan att läggas ut på hemsidan under andra halvan av augusti.
OBSERVERA att kurserna INTE ska rikta sig till ST-läkare utan bara specialister

Ta chansen - arrangera en SFOG kurs våren 2019.
Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

 

 

Ellika Andolf                                                   

Utbildningssekreterare