Sök

Säker förlossningsvård, skador på kvinnor

Säker förlossingsvård, skador på kvinnan

Läs texten till de delar du önskar påverka. Svara sen på enkäten, det är anonymt.

Detta utbildningsprogram syftar till ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Programmet innefattar att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Vårt gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk förlossningsvård ska ta del av programmet och arbeta enligt de rekommendationer som presenteras. 

 

De texter som presenteras är ingen lärobok utan kommer att ligga på LÖFs hemsida. Varje kapitel är en flik med underrubriker. Det tillkommer ett stort bildmaterial och filmer.

Där evidens saknas har vi använt gruppens erfarenhet och goda exempel från det nationella revisionen. Denna enkät är sista steget i att skapa consensus genom att en rad kollegor tillfrågas.

 

 

Om du har kommentarer som du tycker skulle förbättra materialet, maila dessa till Eva.Uustal@gmail.com