Sök

Patientinformation

ESHRE endometrios guideline 2014
ESHRE endometrios guideline patient information.

 

Råd till föräldrar om vården under barnets första levnadsvecka ( 18 språk)2013. 
Råden är en del i Projekt Säker Förlossningsvård som är ett samarbete mellan Svensk Förening för Neonatologi inom Svenska Barnläkarföreningen, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologi. Projektet stöds av Patientförsäkringen LÖF. 

 

Patientinformation om ärftlig APC-resistens

Information från arbetsgruppen för Hemostasrubbningar, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 2016