Sök

Diagnoshandboken

Upprop september 2021: Ny redaktör sökes!

Redaktör för Diagnoshandboken och ansvarig för anpassning till ICD-11.

Karin Pihl har under flera decennier jobbat med vår Diagnoshandbok på ett fantastiskt engagerat sätt och sett till att den varit uppdaterad och anpassad till vår kliniska vardag. Vi är nu inne på 6:e upplagan! Korrekt diagnos- och åtgärdskodning är oerhört viktigt för att vår verksamhet ska kunna följas upp på ett bra sätt, för epidemiologisk forskning och även för kostnadsbedömning.

Karin kommer så småningom gå i pension och vi behöver nu en ersättare, dels för att vara redaktör för Diagnoshandboken, dels för att ansvara för att tillsammans med Socialstyrelsen anpassa det nya ICD-11 till svenska förhållanden. För det arbetet kommer ersättning att utgå från Socialstyrelsen.

Du som känner dig nyfiken på detta viktiga arbete hör av dig till mig så kan jag förmedla kontakt till Karin Pihl som är den som bäst kan redogöra för arbetets innehåll och omfattning. 

Michael.algovik@sfog.se

 

Diagnoshandboken 2020 (PDF-format)