Sök

Styrelsemöten 2016-17

Medlemsansökan tas bl a upp på styrelsemötena. Därefter informeras medlemmarna om de blivit antagna.

2017 års styrelsemöten äger rum:

26/1, 2/3, 18/5, 22/8, 5/10, 9/11, 7/12

Strategimöte 5-8/4 

Om intresse finns att ta del av ett speciellt protokoll, kontaka SFOGs kansli.

Ordförande
SFOG