Sök

Styrelsemöten 2016-17

Medlemsansökan tas bl a upp på styrelsemötena. Därefter informeras medlemmarna om de blivit antagna.

2016 års styrelsemöten äger rum:
27/1, 18/2, 17/3, 21/4, 26/5, 25/8, 6/10, 10/11, 8/12

2017 års styrelsemöten äger rum:
26/1, 2/3, 18/5 

Strategimöte 5-8/4 

Om intresse finns att ta del av ett speciellt protokoll, kontaka SFOGs kansli.

Ordförande
SFOG