Sök

Remisser 2015

Här hittar ni alla remisser för 2015, klicka på PDF-filen för att läsa eller ladda ner.

  • 2015-11-09
  • Nationellt vårdprogram för Långtidsuppföljning efter barncancer-remissrunda 1
  • 2015-11-05
  • Hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
  • 2015-06-05
  • För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112
  • 2015-04-27
  • Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd för beslut om behandling – Remissversion
  • 2015-01-22
  • Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
  • 2015-01-20
  • Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysformi
  • 2015-01-16
  • Kursämnen under ST Dnr3,1-35452/2013 inkl bilaga