Sök

Remisser 2014

Här hittar ni alla remisser för 2014, klicka på PDF-filen för att läsa eller ladda ner. Äldre remisser finner ni under respektive år i menyn till vänster.

  • 2014-10-03
  • SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid
  • 2014-10-02
  • SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
  • 2014-09-29
  • 4.1.1-27795/2014 Angående specialistföreningarnas synpunkter på remiss avseende Socialstyrelsens förslag om nya ST-föreskrifter
  • 2014-04-28
  • SFOG-synpunkter på "Kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag 2015"
  • 2014-04-01
  • 2014-04-01_Remissvar till Svenska Läkaresällskapet från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) på remissen Betänkandet ”Starka tillsammans”, SOU 2013:87 från Utbildningsdepartementet.
  • 2014-02-28
  • Förslag på kursämnen, Dnr3.2-41927/2013