Sök

Remisser 2012

Här hittar ni alla remisser för 2012, klicka på PDF-filen för att läsa eller ladda ner. Äldre remisser finner ni under respektive år i menyn till vänster.


  • 2012-11-05
  • Läkarförbundets rapport Medicin med det samma? Förslag till en rättvisare vårdgaranti – ett diskussionsunderlag. Gem 2012/0321
  • 2012-08-27
  • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om lex Maria, Dnr 6.1-34035/2012
  • 2012-06-04
  • Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar
  • 2012-05-16
  • Ärftlig tjocktarmscancer- utredning, uppföljning och omhändertagande
  • 2012-04-26
  • Översyn av läkarnas specialitetsindelning
  • 2012-02-18
  • Nationellt Vårdprogram för Äggstockscancer (pilotversion 0.1) med inbjudan att lämna synpunkter
  • 2012-01-30
  • Överklagande av SoS beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen, Ds 2011:36
  • 2012-01-17
  • En modern akademisk läkarutbildning. Rnr. Gem. 2011/0344