Sök

Remisser 2011

Här hittar ni alla remisser för 2011, klicka på PDF-filen för att läsa eller ladda ner. Äldre remisser finner ni under respektive år i menyn till vänster.


  • 2011-11-20
  • Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna . Utbildningsdepartementet 2011-10-25
  • 2011-09-08
  • Kompetensutveckling för bakjoursansvariga - en patientsäkerhetsfråga
  • 2011-03-21
  • Yttrande över Betänkande av Biobanksutredningen SOU:2010:81
  • 2011-03-01
  • Behörighetsutredningen - Legitimation för Cytodiagnostiker
  • 2011-02-28
  • Översyn av de nationella kvalitetsregistren: Guldgruvan i Hälso- och Sjukvården – förslag till gemensam satsning 2011 – 2015”
  • 2011-02-07
  • Angående ALF-avtalet, synpunkter från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi’s (SFOGs) styrelse inför kommande diskussioner om eventuellt nytt avtal, till Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation.