Sök

Statistiken visar bland annat att det under 2017 rapporterades 37 000 aborter till Socialstyrelsen. Det motsvarar 20 per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. De flesta utfördes tidigt i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 93 procent av alla aborter under 2017 och allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet. Flera år i rad har aborterna sjunkit bland tonåringar. Nu ser vi även en sänkning av aborttalen bland kvinnor 20-24 år.

Statistik om aborter 2017