Sök

Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID

Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad immunbrist. Med sådan screening skulle 2-3 barn varje år kunna få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen.

"Rådet har rekommenderat screening för SCID och det kommer sannolikt att bli ett införande redan i början av 2019 (möjligen redan 1/1 2019).

Remissvar senast 21/12 2018

Se följande länk

Frågor?

rolf.zetterstrom@sll.se

Rolf Zetterström, överläkare
Funktionsenhetsschef, PKU laboratoriet
Centrum för medfödda metabola sjukdomar
L7:05, Karolinska Universitetssjukhuset och
Barnendokrinologi och Metabolism
Astrid Lindgrens Barnssjukhus
171 76 Stockholm