Sök

Lämna remisssvar - induktion v 41

Kunskapsstyrning har lagt ut detta som en öppen remiss till alla!

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Nu kan du påverka "Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41" genom att besvara remissen. Du finner den en bit ner på sidan.

Lämna svar innan 15:e April