Sök

Välkomna till konstituerande möten för att bilda AR-Grupper i benign kirurgi respektive tumörkirurgi!

Den 1/12 arrangerar SFOG två konstituerande möten på Läkaresällskapet i Stockholm med syfte att bilda två nya AR-Grupper i kirurgi.
Mötena börjar kl 1000 och beräknas avslutas 1500. SFOG bjuder på välkomstkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Anmäl dig senast den 2/10 till kansliet@sfog.se
Vi hoppas på ett stort deltagande!
SFOG:s styrelse