Sök

Välkommen att delta i Cope Staff

I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under pandemin.

 

Studiens bakgrund och syfte

Covid-19 pandemin utmanar personalen inom hälso- och sjukvården på olika sätt. Ingen kunskap finns hittills hur denna sitationen påverkat personalen som arbetar med eller nära gravida, födande eller nyförlösta kvinnor och/eller nyfödda barn, vilket medför unika utmaningar.

Studien syftar till att skaffa mer kunskap om hur olika personalkategorier som kommer i kontakt med gravida, födande eller nyförlösta och deras barn uppfattar sin arbetsmiljö och sin mentala hälsa under pågående pandemi.

Studien leds från Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet samt Institutet för stressmedicin (ISM) som har till uppgift att öka kunskapen om stress och stressrelaterade sjukdomar. 

Klicka här för att läsa mera och delta! eller gå via QR-koden nedan: 

QR kod till information och anmälan

Mer information finns också på: https://www.snaks.se/cope-staff/