Sök

GynOp specialrapport Covid -19

Maud Ankardal, registerhållare för GynOp, har gjort en specialrapport angående gynekologisk kirurgi under Covid-19-pandemin 2020.

 I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin under 2020. I en artikel har GynOps registerhållare intervjuats med anledning av specialrapporten. Artikelserien fortsätter med att belysa hur Universitetssjukhuset i Linköping löst en del av problematiken med inställd icke-akut gynekologisk kirurgi. Eva Uustal, delregisteransvarig för bristningsregistret i GynOp och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om det mobila teamet som initierades. Även kvinnokliniken i Östersund lyfts i artikelserien, där en satsning på dagkirurgi lett till att kliniken kunnat operera även under pandemin.
 
HÄR finner du en sammanfattning som också kommer publiceras i Kvinnoläkaren.
 
HÄR hittar du Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi
 
HÄR hittar du Dagens Medicins hemsida och artiklarna om gynekologisk kirurgi