Sök

Graviditetsenkäten

Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få besvara Graviditetsenkäten. Detta för att ta reda på vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.

Enkäten undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Den skickas ut vid tre tillfällen: i graviditetsvecka 25, åtta veckor efter förlossning och ett år efter förlossning. Syftet är att öka kvinnors delaktighet samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

Enkäten testas till en början i Skåne och Halland under första kvartalet 2019 via 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att senare lanseras nationellt.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL, eva.estling@skl.se