Sök

Berndt Kjessler-pristagare 2018: Henrik Hagberg

Henrik är mycket aktiv då det gäller undervisning forskning och kliniskt arbete inom obstetrik. Som forskare är han mycket känd inom sitt fält, perinatala hjärnskador, där hans 300 originalartiklar citerats flitigt. Han är också aktiv inom klinisk forskning och en mycket uppskattad handledare av de 30 doktorander som han handlett fram till disputation Henrik visade intresse för undervisning redan under grundutbildningen då han var kursamanuens på anatomen. Sedan 1989 deltar han aktivt i undervisningen av medicine kandidater, barnmorskor och läkare under specialistutbildning. Han har haft ansvar för kandidatutbildningen inom obstetrik/gyn inom Sahlgrenska akademin på ett föredömligt sätt. Dessutom har han vid upprepade tillfällen undervisat specialister där han lyckats beskriva komplicerad forskning på ett förståeligt sätt. Henrik var initiativtagare till en ny lärobok i Obstetrik, detta tillsammans med Karel Marsal och Magnus Westgren. Henrik har varit Göteborg trogen förutom under ett år då han var gästprofessor vid Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, och under två år då han var anställd som professor och överläkare vid Imperial College London – båda lärosäten som rankas bland de sex främsta i världen. Det som framförallt kännetecknar Henrik är att han är en engagerad kliniker med mycket omfattande forskning och stort intresse för att i alla situationer vara en god pedagog så att andra kan växa i hans närhet. Detta kombinerat med ett gott humör och stor nyfikenhet gör honom till en mycket värdig mottagare av Berndt Kjessler-priset.

"Berndt Kjessler priset skall årligen tilldelas ”en person, som i Berndt Kjesslers anda gjort berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi”

ÅR Kjessler pristagare
1997 Barbro Wijma
1998 Mats Hammar
1999 Ingemar Ingemarsson
2000 Kerstin Hagenfeldt
2001 Ian Milsom
2002 Per Olof Janson
2003 Gun Heimer
2004 Karel Marsál
2005 Nils-Otto Sjöberg
2006 Ove Axelsson
2007 Eva Rylander
2008 Staffan Bergström
2009 Kerstin Nilsson
2010 Lars-Åke Mattsson
2011 Marc Bygdeman
2012 Elsa Lena Ryding
2013 Ulla-Britt Wennerholm
2014 Mats Löfgren 
2015 Marie Blomberg
2016 Christina Berg
2017 Marie Bixo
2018 Henrik Hagberg