Sök

Graviditetsregistret

– Tre kvalitetsregister gick ihop till ett år 2013

För att bättre kunna spegla vårdkedjan mödrahälsovård - fosterdiagnostik - förlossning har Mödrahälsovårdsregistret (MHV), Fosterdiagnostikregistret (PNQf), samt Obstetriska registret   gått samman till ett gemensamt kvalitetsregister.
Nytt namn är Graviditetsregistret, www.graviditetsregistret.se

Olof Stephansson vid Karolinska Universitetssjukhuset och Visby Lasarett är utsedd till registerhållare och registret har Karolinska Universitetssjukhuset som personuppgiftsansvarig myndighet. QRC Stockholm och UCR i Uppsala kommer att vara Graviditetsregistrets registercentrum. Sammanslagningen av registren har skett i nära samarbete med SKL, SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet. 

 

Till Graviditetsregistrets hemsida för årsrapporter mm

Inloggning till graviditetsregistret