Sök

Vårmöte Perinatologi - uppskjutet!

Möte - 21 Apr - 22 Apr 2022

Plats: Göteborg
Anmälan
Bästa kollega!
Vi i organisationskommittén har tyvärr kommit fram till att vi behöver ställa in Vårmöte i perinatologi 21-22 april i Göteborg. Vi har under 2 år levt under en pandemi och nu ett krig i Europa, vilket är omvärldsfaktorer som vi inte kan blunda för. Vi har full respekt och känner ödmjukhet inför att det är svårt att prioritera möte och deltagande under våren.
Vi vill ändå gärna visa upp vår fina stad och har som mål att vi alla kan träffas i ett intressant och givande möte med fokus på vetenskap och erfarenheter inom obstetrik och neonatologi så snart möjlighet ges. Vi har alla mycket att dela med oss av varför samvaro mellan specialiteter och professioner är viktigt.
Vi återkommer med nytt datum för Vårmöte i Göteborg så snart det är klart. Hoppas vi kan ses då!

image.png