Sök

Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

SFOG-Fortbildning - 09 Mar - 10 Mar 2020

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Skånes universitetssjukhus i Malmö, Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. FÖR KURSPLATS, VÄNLIGEN KONTAKTA KURSLEDNINGEN

 

Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton

Språk:  Svenska

Kurstid: 9-10 mars 2020

Kursort: Skånes universitetssjukhus i Malmö, Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47

Avsedd för: Barnmorskor som jobbar inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga ultraljudsförkunskaper krävs.  Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet av dagligt arbete med aborter.

Antal deltagare: 14

Program: Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar på en ultraljudsdocka samt auskultation med hands-on inom abortverksamhet.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd.

Examination:  Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok med 50 fall, erhålls certifikat. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända av kursledningen för att erhålla certifikat.

Kursavgift: 13 500 kr exkl. moms

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: ligita.jokubkiene@med.lu.se