Sök

Ultraljudskurs för barnmorskor som jobbar inom abortverksamheten

SFOG-Fortbildning - 23 Nov - 24 Nov 2020

Anmälan

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton

Språk:  Svenska

Kurstid: 23-24 november, 2020.

Plats och ort: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige.

Avsedd för: 14 barnmorskor som jobbar inom, eller planerar att jobba inom,  abortverksamhet. Obligatoriskt med namngiven handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av verksamhetschef.

Program:  Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för barnmorskor som är aktiva inom abortvården. Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar samt auskultation med hands-on praktisk träning.

Examination: Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok med 30 fall, av kursledningen, erhålls certifikat. Stor vikt läggs på bildoptimering. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat.

Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt upptäcka när ett avvikande ultraljudsfynd avseende graviditeten föreligger.

Kursavgift: 13 500 kr exkl. moms

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: ligita.jokubkiene@med.lu.se