Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudskurs för barnmorskor och specialister i obstetrik och gynekologi som jobbar inom abortverksamhet - Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

SFOG-Fortbildning - 29 Nov - 30 Nov 2021

Kursledare: Överläkare Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige

Anmälan är stängd. För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt!

 

Kursledare: Överläkare Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton 

Språk:  Svenska 

Kurstid: 29-30 november, 2021.

 Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige 

Avsedd för: Barnmorskor och specialister i obstetrik pch gynekologi som jobbar inom, eller avser att jobba inom, abortverksamhet. Obligatoriskt med namngiven handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. 

Antal deltagare: 14 

Mål:  Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för dem som är aktiva inom abortvården. Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar samt auskultation med hands-on praktisk träning. 

Examination: Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok med 30 fall av kursledningen, erhålls certifikat. Stor vikt läggs på bildoptimering. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat. 

Program. Kursen ges i form av föreläsningar samt hands-on övningar 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd. 

Kursavgift: 13 500 SEK exklusive moms 

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: ligita.jokubkiene@med.lu.se