Sök

Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat. Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker

SFOG-Fortbildning - 05 Okt - 07 Okt 2022

Kursledare: Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala Helena Holmgren, barnmorska, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
Plats: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursledning: Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala

Helena Holmgren, barnmorska, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Kurstid:  5– 7 oktober (onsdag- fredag v 40).

Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Avsedd för: Obstetriker med inriktning mot avancerat fosterultraljud och fosterhjärtbedömningar. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 30 deltagare.

Program: Normal fosterhjärtundersökning med ultraljud. Normal anatomi och fysiologi. Hjärtmissbildningar, arytmier och hjärtfunktionsstörningar. Klinisk betydelse, behandlingsmöjligheter och prognos. Bildoptimering. Rikligt med bilddemonstrationer av normala och onormala fall. Gruppuppgifter, etik, samt inlämningsuppgift. Daglig Quiz. Examination i form av bildtolkning.

Mål: Deltagarna ska klara att i ultraljudsbilder från de fem standardprojektionerna identifiera och känna igen anatomiska och funktionella avvikelser inom fosterhjärtat.  Deltagarna skall själva kunna producera representativa bilder i dessa 5 plan, vilket skall redovisas i en inlämningsuppgift innan kursstart.

Kursavgift: 12000 SEK inkl. moms (9000 SEK exkl. moms)

Kontaktperson: holmgren.helena@gmail.com

OBS!  Kursen flyttad från v 6 till v 40. (de ca 10 platser som finns kvar annonseras ut nu)