Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljud inom akut gynekologi: diagnostik av akuta och subakuta gynekologiska åkommor  

SFOG-Fortbildning - 06 Dec - 06 Dec 2022

Kursledare: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

 

Kursledning: Med Dr Ligita Jokubkiene, Docent Povilas Sladkevicius                      

Kurstid: 6 december, 2022 

Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi som handlägger patienter med akuta besvär inom gynekologi inklusive gravida kvinnor med gynekologiska komplikationer 

Program: Rikligt bildmaterial, videodemonstrationer, fallpresentationer.

Teoretiska föreläsningar inom klinik och ultraljudsdiagnostik vid akuta och subakuta gynekologiska åkommor: menometrorrhagi, akut buksmärta, smärta och blödning i tidig graviditet och postpartum, adnextorsion, cystruptur, bäckenventrombos, inflammatoriska sjukdomar i bäckenet, ovariellt hyperstimuleringssyndrom, mm. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha kunskaper kring ultraljudsdiagnostik vid akut gynekologisk patologi. 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Kursavgift: 5 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson vid fulltecknad kurs: dana.sladkeviciene@med.lu.se (kurssekreterare)