Sök

Infertility in men - in relation to their birth characteristics - Susanne Liffner

Disputationer - 17 Dec - 17 Dec 2021

Plats: Meddelas cirka 3 veckor innan disputationsdagen via fakultetens hemsida (https://liu.se/organisation/liu/bkv)

Datum: 17 December 2021, kl 9:00

Lärosäte: Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet

Titel: Infertility in men - in relation to their birth characteristics .

Namn på doktorand: Susanne Liffner

Huvudhandledare: Professor emeritus Mats Hammar

Fakultetsopponent: Docent Britt Friberg

Ordförande vid disputationen: Professor Jonas Broman

 

Plats och zoom länk: Meddelas cirka 3 veckor innan disputationsdagen via fakultetens hemsida (https://liu.se/organisation/liu/bkv)