Sök

ST Kurs Psykosocial obstetrik och gynekologi inkl. sexologi

ST-Utbildning - 29 Maj - 02 Jun 2023

Kursledare: Anna Möller Lena Moegelin Lotta Luthander, Leila Ekelund Chatti, Jessica Wickberg Pris medlem i SFOG: 18 000 kr
Plats: Villa Lovik, Lidingö

Kursdatum: 29/5-2/6.
Inläsningsdatum distans: 29-30/5.
Internat: 31/5-2/6

Kursen genomförs i internatform, (helpension ingår i deltagaravgiften  31/5-2/6  på Villa Lovik, Lidingö)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beakta olika psykosociala och sexuella aspekter inom obstetrik och gynekologi och använda tillämpbar lagstiftning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grunderna för specialitet, tillämpbara lagar gällande sjukvård och sekretess samt förklara olika myndigheters ansvar och befogenheter.
  • Förklara psykologiska skeenden vid krisreaktion och identifierade behov av extra stöd.
  • Redogöra för strategier för att bemöta personer i kris.
  • Redogöra för omhändertagande vid sexuella övergrepp och redogöra för principerna vid rättsmedicinsk undersökning.
  • Redogöra för grundläggande sexologi och beskriva behandling av sexuella dysfunktioner.
  • Redogöra för psykologiska och psykiatriska aspekter på graviditet, förlossning och postpartum-perioden.
  • Redogöra för sambandet mellan vissa sjukdomars behandling och påverkan på den sexuella funktionen.
  • Vara medveten om det egna bemötandet till patienter utifrån könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.