Sök

ST Kurs Psykosocial obstetrik och gynekologi inkl. sexologi

ST-Utbildning - 30 Maj - 03 Jun 2022

Kursledare: Anna Möller,
Plats: Villa Lovik, Lidingö

Kursdatum: 30/5-3/6 2022. Inläsningsdatum distans: 30-31/5

Kursen genomförs i internatform,  (helpension ingår i deltagaravgiften 1-3/6 på Villa Lovik, Lidingö)

Kurser i detta ämne syftar till att ska ST-läkaren ska kunna beakta olika psykosociala och sexuella aspekter inom obstetrik och gynekologi och använda tillämpbar lagstiftning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grunderna för specialiteten, tillämpbara lagar gällande sjukvård och sekretess samt förklara olika myndigheters ansvar och befogenheter.
  • Förklara psykologiska skeenden vid krisreaktion och identifiera behov av extra stöd.
  • Redogöra för strategier för att bemöta personer i kris.
  • Redogöra för omhändertagande vid sexuella övergrepp och redogöra för principerna vid rättsmedicinsk undersökning.
  • Redogöra för grundläggande sexologi och beskriva behandling av sexuella dysfunktioner.
  • Redogöra för psykologiska och psykiatriska aspekter på graviditet, förlossning och postpartum-perioden.
  • Redogöra för sambandet mellan vissa sjukdomars behandling och påverkan på den sexuella funktionen.
  • Beskriva konsekvenserna av könsstympning av kvinnor. 
  • Vara medveten om det egna bemötandet till patienter utifrån könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.