Sök

ST Kurs Psykosocial obstetrik och gynekologi inkl. sexologi - Extrainsatt kurstillfälle

ST-Utbildning - 12 Dec - 16 Dec 2022

Kursledare: Anna Möller
Plats: Villa Lovik, Lidingö. Pris: Medlem 17000 kr. Icke medlem 18200 kr
Anmälan

EXTRAINSATT KURSTILLFÄLLE!

Kursdatum: 12-16/12. Inläsningsdatum distans: 12-13/12. Internat 14-16/12

Kursen genomförs i internatform,  (helpension ingår i deltagaravgiften 14-16/12)

Kurser i detta ämne syftar till att ska ST-läkaren ska kunna beakta olika psykosociala och sexuella aspekter inom obstetrik och gynekologi och använda tillämpbar lagstiftning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grunderna för specialiteten, tillämpbara lagar gällande sjukvård och sekretess samt förklara olika myndigheters ansvar och befogenheter.
  • Förklara psykologiska skeenden vid krisreaktion och identifiera behov av extra stöd.
  • Redogöra för strategier för att bemöta personer i kris.
  • Redogöra för omhändertagande vid sexuella övergrepp och redogöra för principerna vid rättsmedicinsk undersökning.
  • Redogöra för grundläggande sexologi och beskriva behandling av sexuella dysfunktioner.
  • Redogöra för psykologiska och psykiatriska aspekter på graviditet, förlossning och postpartum-perioden.
  • Redogöra för sambandet mellan vissa sjukdomars behandling och påverkan på den sexuella funktionen.
  • Beskriva konsekvenserna av könsstympning av kvinnor. 
  • Vara medveten om det egna bemötandet till patienter utifrån könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.