Sök

ST Kurs Fosterövervakning - WEBBKURS

ST-Utbildning - 16 Nov - 18 Nov 2020

Kursledare: Andreas Herbst
Plats: WEBINARKURS - prel. 9 600 SEK exkl. moms

KURSEN GES SOM WEBINARKURS VIA ZOOM

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om ante- och intrapartal fosterövervakning.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva placentation och placentas fysiologi.
  • Redogöra för fosterfysiologi och försvarsmekanismer vid hypoxi.
  • Värdera de olika fosterövervakningsmetodernas möjligheter och begränsningar vid övervakning av fostrets hälsa under graviditet och förlossning.
  • Redogöra för möjligheter och begränsningar i mödravårdsprogrammet avseende fosterövervakning.
  • Beskriva applicering av inre och yttre registrering av Cardio Topo Grafi (CTG).
  • Tolka och värdera CTG registrering.
  • Tolka och värdera skalpprovtagning och navelartärprover.
  • Identifiera och vidta åtgärder vid hotande fosterasfyxi.
  • Bedöma om behov av snabb förlossning finns.
  • Tolka och värdera ante- och intrapartal fosterövervakning vid riskgraviditet, till exempel duplex och tillväxthämning.