Sök

ST Kurs Basal kirurgisk teknik (BKT)

ST-Utbildning - 23 Okt - 27 Okt 2023

Kursledare: Robin Wilding. Pris medlem i SFOG: 26 000 kr
Plats: Falun

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och -utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp, samt perioperativ vård.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till ST-läkaren kan:

 • Värdera behov av och ordinera antibiotika- och trombosprofylax.
 • Förklara mekanismen bakom och tillämpbarheten av olika anestesimetoder.
 • Redogöra för anatomin i lilla bäckenet.
 • Bedöma bör av postoperativ vård, inklusive smärtlindring och behandling av illamående.
 • Bedöma behov av sjukskrivning.
 • Redogöra för preoperativ riskbedömning genom användning av American Anaestsiology Association-klassificering.
 • Redogöra för kirurgiska metoder inklusive snittföring vid olika gynekologiska åkommor.
 • Förklara begreppet ”operabilitet” och resonera kring olika * behandlingsalternativ.
 • Redogöra för olika former av suturteknik.
 • Redogöra för hur medicinteknisk utrustning används inom obstetrik och gynekologi.
 • Förklara vanliga gynekologiska typingrepp.
 • Tillämpa laparoskopisk simulering.
 • Redogöra för olika tekniker för hemostas.