Sök

ST Kurs Bäckenbotten

ST-Utbildning - 06 Feb - 08 Feb 2023

Kursledare: Maria Sarberg
Plats: Linköping

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om bäckenbottendysfunktion.

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anatomin i bäckenbotten.
 • Diagnostisera och initiera behandling av perinealbristningar efter förlossning.
 • Beskriva orsaker till analinkontinens samt diagnostik och behandlingsmetoder av dessa tillstånd.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av prolaps.
 • Redogöra för metoderna för prolapskirurgi.
 • Förklara sambandet mellan prolaps och urininkontinens och urinstämma, analinkontinens samt tarmtömningssvårigheter.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av urininkontinens och tillämpa basal inkontinensutredning.
 • Redogöra för vanliga uroterapeutiska behandlingsmetoder.
 • Beskriva urodynamiska undersökningsmetoder.
 • Beskriva inkontinenskirurgi såsom Tensionfree Vaginal Tape (TVT), obturatormetoder, abdominell urethropexi) samt periurethral injektionsbehandling och elektrostimulering.
 • Tillämpa farmakologisk behandling av urininkontinens.