Sök

SFOG Påbyggnadskurs Obstetriskt Ultraljud (RUL)

SFOG-Fortbildning - 03 Okt - 07 Okt 2022

Kursledare: Läk. Eleonor Eriksson, Läk. Anastasis Panaretou, Bm Marie Ordéus Öhman. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg

Kursledning: Läk. Eleonor Eriksson, Läk. Anastasis Panaretou, Bm Marie Ordéus Öhman. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Tid: 3-7 oktober 2022 (v 40)

Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Avsedd för: 16 specialister i obstetrik och gynekologi och barnmorskor som arbetar med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept.
 
Program: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten innebär ultraljudsundersökningar av patient vid fyra tillfällen. Vid kursens slut genomförs en teoretisk kunskapskontroll. Ungefär 6 månader efter genomgången kurs planeras en teoretisk och praktisk examination.

Kursen belyser ultraljudsfysik, teknik, säkerhet, biologiska effekter av ultraljud, apparatkännedom, undersökningsteknik och normal fosteranatomi. Vi går igenom fosterdiagnostik samt handläggning av de vanligaste fostermissbildningarna inklusive etiska aspekter gällande detta. Ultraljudets plats i graviditetsövervakning kommer att belysas i form av fetometri, biofysisk profil och flödesmätning.
Typiska patologiska fynd kommer att demonstreras och diskuteras. 

Kursmål: Efter genomgången kurs med efterföljande träning på hemort skall man självständigt kunna bedöma viabilitet, identifiera flerbörd och bedöma chorionicitet, datera graviditet, utföra rutinmässig ultraljudsundersökning, identifiera misstänkta avvikelser, bedöma placentaläge, fosterläge, fostervattenmängd och utföra viktskattning. Kunskap om invasiva/screeningmetoder inom fosterdiagnostik samt orientering kring handläggning av vanliga fostermissbildningar. Kännedom om bildoptimering och ultraljudssäkerhet. 

Examination: Teoretisk och praktisk examination ungefär 6 månader efter erhållen kurs. Vid anmälan till examination bifogas en loggbok med en typbild för varje punkt på checklistan för rutinmässig ultraljudsundersökning. Loggbok inför examination. Certifiering fås efter godkänd examination. 

Kursavgift: 13 500 kr, inkluderar avgift för examination.
Kontaktperson: Emelie Lindström Sörquist, Kurssekreterare Tfn: 031- 343 63 46, emelie.lindstrom@vgregion.se