Sök

SFOG Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) approved. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) approved

SFOG-Fortbildning - 21 Jan - 25 Jan 2019

Kursledare: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene
Plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinsk forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5

Kursledning: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene

Kurstid: 21-25 januari (måndag till fredag) 2019 OBS! Kursen slutar kl 17 på fredagen!

Kursort och plats: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Medicinsk forskningscentrum (MFC), Jan Waldenströms gata 5

Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i
gynekologisk ultraljudsdiagnostik.

Antal deltagare: 7

Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva
sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser och endometriepatologi, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer, komplikationer i tidig graviditet, mm). ”Live scan” av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering. MUSA, IETA, IDEA terminologi.

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International
Ovarian Tumor Analysis) certifiering

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk
ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken

Kursavgift: 10 000 kr (exkl. moms) 

Kontaktperson: dana.sladkeviciene@med.lu.se (kurssekreterare) 

Obs: kursen ges på engelska (internationell kurs). Vid fullbokad kurs och intresse, kontakta gärna kurssekreterare via mejl.