Sök

SFOG Obstetriskt Doppler Ultraljud

SFOG-Fortbildning - 28 Jan - 30 Jan 2019

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kursledare: Överläkare Jana Brodszki

Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson 

Kurstid: 28 januari – 30 januari  (mån – ons v 5) 2019

Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor

Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud.
Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering.

Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina.
Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist.
Intrakardiell samt venös Doppler.
Color och power Doppler. Klinisk applikation.
Falldiskussioner.
Sex timmar praktisk träning i små grupper.

Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt
kunskap om handläggning utifrån resultaten.

Kursavgift: 8 500 kr (exklusive moms)

Kontaktperson: jana.brodszki@med.lu.se eller ann-c.a@hotmail.com