Sök

SFOG Fortbildningskurs Gynekologisk cancer - INSTÄLLD!

SFOG-Fortbildning - 17 Mar - 19 Mar 2021

Kursledare: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors.
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anmälan

OBS! KURSEN ÄR INSTÄLLD. FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA KURSANSVARIG

 

Kursledning: Charlotte Palmqvist, Åsa Åkesson och Anna Lindfors.

Kurstid: 17–19 mars 2021 (onsdag-fredag v 11).

Kursort: Verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Avsedd för: 35 specialister i obstetrik och gynekologi som arbetar med, eller är intresserade av att arbeta med, patienter med gynekologisk cancer.

Program: Genomgång av alla gynekologiska cancerdiagnoser med avseende på symtom, utredning, behandling i den primära situationen och vid recidiv, samt uppföljning utifrån aktuella vårdprogram och riktlinjer. Operationsfilmer med ”highlights” från typingrepp för respektive diagnos inkluderande radikal hysterektomi, pelvin lymfkörtelutrymning, sentinel node teknik vid cervix och corpuscancer, vulvacancer kirurgi med sentinel node och med inguinal lymfkörtelutrymning samt extensiv ovarialcancer kirurgi kommer att visas. Programmet innefattar även optimering av patienten inför avancerad kirurgi, fertilitetsbevarande åtgärder och cancerrehabilitering. Undervisningen hålls av gynekologiska tumörkirurger samt gynonkologer.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redogöra för utredning, diagnostik och kirurgisk behandling av de gynekologiska cancerformerna.

Examination: Muntlig examination i samband med gruppdiskussioner.

Kursavgift: 11 250 kr inklusive moms.

Kontaktperson: Anna Lindfors: anna.m.lindfors@vgregion.se