Sök

SFOG Fortbildningskurs Vulvovaginala sjukdomar - INSTÄLLD!

SFOG-Fortbildning - 17 Maj - 19 Maj 2021

Kursledare: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus
Plats: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)

INSTÄLLD!

 

Kursansvarig: Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus

Kursort: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)

Kurstid: 17-19 maj, 2021

Avsedd för: 30 specialister i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi

Program: Föreläsningar med bl.a. dermatolog Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av:

 • Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis)
 • Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom)
 • Precancerösa förändringar och cancer i vulva
 • Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling.
 • Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär inklusive smärta och cancer.

Kursmål: Efter genomgången kurs skall man:

 • Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till vulvaspecialist.
 • Kunna utreda olika manifestationer av sår i vulva samt basal behandling.
 • Kunna utreda och behandla komplicerade svampinfektioner och vulvovaginiter.
 • Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas och behandlas.
 • Kunna utredning och omhändertagande av patienter med långdragna smärttillstånd i vulva.
 • Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd och cancer i vulva leder till.

Examination: Interaktiva diskussioner och quiz efter varje moment.

Covid 19:Vi planerar kursen med full ambition att den skall hållas på plats på Noors slott,men reserverar oss för att vid behov ändra upplägget om hälsoläget kräver det.

Kurskostnad: 10 000 kr exkl moms.

Kostnad för och logi och middagar tillkommer.

Kontaktpersoner:Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus,  nina.bohm-starke@sll.se

Kristian Hagfors, kristian.hagfors@ki.se

Tel 08-123 555 000