Sök

SFOG Fortbildningskurs Ungdomsgynekologi och ungdomsmedicin

SFOG-Fortbildning - 26 Sep - 29 Sep 2022

Kursledare: Pia Jakobsson-Kruse överläkare Ungdomsenheten KK SÖS och Ungdomsmott SLSO, Ann-Christine Nilsson MHÖL Region Örebro län och överläkare KK USÖ, Ingrid Sääv överläkare Urogyn AB-Ungdomsmott SLSO. Kursen arrangeras tillsammans med Svensk Förening för Ungdomsmedicin.
Plats: Karlstad (adress meddelas senare)

Kursledning: Pia Jakobsson-Kruse överläkare Ungdomsenheten KK SÖS  och Ungdomsmott SLSO, Ann-Christine Nilsson MHÖL Region Örebro län och överläkare KK USÖ, Ingrid Sääv överläkare Urogyn AB-Ungdomsmott SLSO. Kursen arrangeras tillsammans med Svensk Förening för Ungdomsmedicin. 

Kurstid: 26-29 september (4 dagar) 2022 

Kursort: Karlstad (adress meddelas senare). 

Avsedd för: 20 specialistläkare i obstetrik och gynekologi (Intresserade ST-läkare uppmuntras att söka ST-kursen i Ungdomsmedicin kursnummer 20.1.25.1)  

Program: Tonårsutveckling, tonårshjärnan, sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar, andrologi, STI, HBTQ-ungdomar, preventivmedel och abort, genital smärta, menstruationsrubbningar och dysmenorré, etik och juridik gällande ungdomar, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder hos unga, kronisk sjukdom och unga, hederskulturer. 

Mål: Att ge kunskap om tonårsutveckling samt om specifika sjukdomar/tillstånd i ungdomsåren. Att ge kunskap om juridiska och sociala aspekter vid vård av unga. Att belysa vikten av ungdomsvänligvård och bemötande inom gynekologi och sexologi tex vid arbete på en Ungdomsmottagning. 

CME: 24 poäng 

Förberedelser: Ta gärna med fall ur er vardag som har med ungdomsgynekologi eller sexologi att göra, gärna med etisk eller juridisk problematik. 

Kursavgift: 12 000 kr exkl moms. 

Boende: Bokas och bekostas av deltagarna. 

Kurssekreterare: Lina Göthberg assistent MHV-enheten Region Örebrolän tel: 019-6027036 

Anmälan till: lina.gothberg@regionorebrolan.se 

Kontaktperson och anmälan: Lina Göthberg tel: 019-6027035

För frågor angående kursen och dess innehåll Ann-Christine Nilsson tel:070-5578572, Pia Jakobsson Kruse 073-9145205.