Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

SFOG-Fortbildning - 25 Mar - 26 Mar 2019

Kursledare: Ligita Jokubkiene
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledning: Ligita Jokubkiene 

Språk:  svenska 

Kurstid: 25-26 mars, 2019 

Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: Barnmorskor som jobbar eller vill jobba inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga ultraljudsförkunskaper krävs. 

Antal deltagare: 12 

Program:  Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsundersökning i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, igenkänning av avvikande ultraljudsfynd. Stor del av kursen är avsedd för praktiska ”hands-on” övningar. 

Examination:  Efter genomgången kurs ska deltagare utföra minst 50 ultraljudsundersökningar med ”hands-on” handledning och ytterligare 50 ultraljudsundersökningar med feedback.
Loggbok ska skickas till kursledningen för att bli godkänd.

Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat.
 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd. 

Kursavgift: 12 500 kr (exkl. moms) 

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se