Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

SFOG-Fortbildning - 25 Mar - 26 Mar 2019

Kursledare: Ligita Jokubkiene
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Avsedd för: Barnmorskor som jobbar eller vill jobba inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga ultraljudsförkunskaper krävs.

 

Antal deltagare: 12

 

Program:  Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsundersökning i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, igenkänning av avvikande ultraljudsfynd. Stor del av kursen är avsedd för praktiska ”hands-on” övningar. 

Examination:  Efter genomgången kurs ska deltagare utföra minst 50 ultraljudsundersökningar med ”hands-on” handledning och ytterligare 50 ultraljudsundersökningar med feedback.

Loggbok ska skickas till kursledningen för att bli godkänd.

Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat. 

 Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd.