Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsundersökning inom abortverksamhet för barnmorskor

SFOG-Fortbildning - 18 Nov - 19 Nov 2019

Kursledare: Ligita Jokubkiene, Roxana Leyton
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige
Anmälan

Kursedning: Ligita Jokubkiene, Roxana Leyton 

Språk:  svenska 

Kurstid: 18-19 november, 2019. 

Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, Sverige 

Avsedd för: Barnmorskor som jobbar inom abortverksamhet. Även barnmorskor som är intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet är välkomna. Inga ultraljudsförkunskaper krävs.  Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet av dagligt arbete med aborter. 

Antal deltagare: 12 

Mål:  Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för dem som är aktiva inom abortvården. Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar på en ultraljudsdocka samt auskultation med hands-on inom abortverksamhet. 

Examination:  Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok med 50 fall av kursledningen, erhålls certifikat. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat. 

Program. Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd. 

Kursavgift: 13 500 SEK exklusive moms 

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: ligita.jokubkiene@med.lu.se