Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudskurs för barnmorskor och läkare som jobbar inom abortverksamhet

SFOG-Fortbildning - 10 Okt - 11 Okt 2022

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton
Plats: Biblioteket, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledare: Med dr Ligita Jokubkiene, bm Roxana Leyton 

Språk:  Svenska 

Kurstid: 10-11 oktober, 2022. 

Kursort och plats: Biblioteket, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 14 st barnmorskor och specialister i obstetrik och gynekologi som jobbar inom abortverksamhet. Även barnmorskor och specialister i obstetrik och gynekologi som är intresserade av ultraljudsundersökning i tidig graviditet och/eller abortverksamhet är välkomna. Obligatoriskt med namngiven handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. 

Program:  Kursen avser vaginal ultraljudsundersökning i tidig graviditet med graviditetsdatering enligt CRL t o m  graviditetsvecka 8 +6. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar om anatomi, ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, ultraljudsfynd i tidig graviditet vid normal graviditet, graviditetlängdsuppskattning, avvikande ultraljudsfynd, missfallsdiagnostik och etik. Två halvdagar av kursen är avsedda för praktiska övningar samt auskultation med hands-on praktisk träning.

Kursen ges i form av föreläsningar samt hands-on övningar 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt  ultraljud för att systematiskt undersöka kvinnor i tidig graviditet inom abortverksamhet, optimera bild och datera graviditet t o m v 8+6 samt identifiera avvikande ultraljudsfynd. 

Examination:  Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok med 30 fall av kursledningen, erhålls certifikat. Stor vikt läggs på bildoptimering. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs. Alla moment ska vara godkända för att erhålla certifikat. 

Kursavgift: 13 500 SEK exklusive moms 

Kontaktperson vid fulltecknad kurs samt frågor kring anmälan och kursen: ligita.jokubkiene@med.lu.se