Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsdiagnostik inom abortvården

SFOG-Fortbildning - 06 Nov - 08 Nov 2019

Plats: Södersjukhuset, Stockholm
Anmälan

Kursledning: Elisabeth Epstein, Helena Kopp Kallner, Lena Marions, Malin Thorsell, Eneli Salomonsen, Ingrid Sääv

 Kurstid: 6-8 november 2019

 Kursort: Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm. 

 Avsedd för: Barnmorskor. Obligatoriskt med namngiven examinerad handledare i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi och godkännande av klinikchefen. Barnmorskor som söker skall ha minst 1 års erfarenhet av dagligt arbete med aborter och det ska finnas möjligheter för fortsatt självständigt arbete på kliniken. Denna information inhämtas innan slutlig antagning.

 Max antal deltagare: 12

 Mål: Målet med kursen är att ge utbildning i praktisk ultraljudsdiagnostik för barnmorskor aktiva inom abortvården och att ge tillfälle till nya idéer, utbyte av erfarenheter, inspiration, interaktion och uppdatering. Föreläsningar om bl.a.: ultraljudsundersökningsteknik, bildoptimering, patientkontakt och etik, ultraljudsfynd vid normala och patologisk tidig graviditet, normala ultraljudfynd efter medicinsk och kirurgisk abort, missfallsdiagnostik, preventivmedel efter abort. 2 halvdagar ägnas åt praktiska övningar med ultraljudssimulator ultraljudsdockor, samt auskultation med hands-on ultraljud inom abortverksamheten.

Examination: Efter genomgången kurs, godkänd tenta, godkänd examination av handledare och godkänd logg-bok (med 50 fall) av kursledningen, erhålls certifikat. Målet är att uppnå examination inom ett år efter avslutad kurs.

Program: Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar

CME-poäng: 

Pris: 10 000 SEK exklusive moms (kursdeltagarna betalar själv kost och logi)

Kontaktperson: Ingrid Sääv, ingrid.saav@gmail.com, 0733-541410.