Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsdiagnostik av bäckenbottenskador (Pelvic floor ultrasound)

SFOG-Fortbildning - 26 Sep - 27 Sep 2022

Kursledare: Ligita Jokubkiene, Riffat Cheema
Plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö

Kursledare: Ligita Jokubkiene, Riffat Cheema 

Språk:  Engelska 

Kurstid: 26-27 september, 2022 

Kursort och plats: Kvinnokliniken, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö 

Avsedd för: 20 specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik. 

Program:  Kursen inriktad mot obstetriker och gynekologer med intresse för bäckenbottenultraljud. Kursen innehåller föreläsningar om bäckenbotten innan och under graviditet samt postpartum med ultraljud i fokus. Teoretiska föreläsningar (anatomi, ultraljudsundersökningsteknik vid normal anatomi och vid förlossningsskador), rikligt bildmaterial, videodemonstrationer. Stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar i tre-dimensionella ultraljudbildsanalys av bäckenbotten (egen PC dator behövs). ”Demo scans” av patienter och hands-on.       

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt ultraljud för att undersöka bäckenbotten och identifiera eventuella bäckenbottenskador både teoretiskt och praktiskt. 

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms 

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se

 Obs: kursen ges på svenska/engelska