Sök

SFOG Fortbildningskurs Ultraljudsdiagnostik av bäckenbottenskador (Pelvic floor ultrasound)

SFOG-Fortbildning - 23 Sep - 24 Sep 2019

Kursledare: Ligita Jokubkiene, Sverige. Aly Youssef, Italien
Plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, SverigeAvsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik.
Anmälan

Kursledare: Ligita Jokubkiene, Sverige. Aly Youssef, Italien

Språk:  Engelska

Kurstid: 23-24 september 2019

Kursort och plats: Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, 20502 Malmö, SverigeAvsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med basala kunskaper i ultraljudsdiagnostik.

Antal deltagare: 30

Program:  Kursen inriktad mot obstetriker och gynekologer med intresse för bäckenbottenultraljud. Kursen innehåller föreläsningar om bäckenbotten innan och under graviditet samt postpartum. Teoretiska föreläsningar (anatomi, ultraljudsundersökningsteknik vid normal anatomi och vid förlossningsskador), rikligt bildmaterial, videodemonstrationer. ”Live demo scans” av patienter. Stor del av kursen ägnas åt praktiska övningar i tre-dimensionell ultraljudsbildanalys av bäckenbotten (egen PC dator behövs).    

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologiskt
ultraljud för att undersöka bäckenbotten och identifiera eventuella bäckenbottenskador.

Kursavgift: 10 000 SEK exklusive moms

Kontaktperson och frågor kring anmälan: ligita.jokubkiene@med.lu.se

Obs: kursen ges på engelska (internationell kurs)